-

Etil Alkol ve Laktik Asit Fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?

9 Nisan 2012 Pazartesi yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

Peynir, şarap, bira, sirke ve yoğurt gibi besinleri üretmek için farklı mayalar kullanılır.
2 tip oksijensiz solunum vardır.

1) Etil Alkol Fermantasyonu

2)Laktik Asit Fermantasyonu 

EtilAlkol Fermantasyonu 
 • Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir.
 • Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO2 çıkarak Asetaldehit oluşturular
 • Asetaldehit NADH2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini alır.
 • Son ürün Etil Alkoldür.

Laktik Asit Fermantasyonu 
 • Çizgili kaslardaki hücreler yeterli oksijen bulamadığında, oksijensiz solunum gerçekleştirirler.
 • Glikolizde oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden, glikolizde NAD’a verdiği hidrojenleri geri alarak laktik asite dönüşür.

Oksijenli Solunum 
 • Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayıdır.
 • Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler aminoasitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar.
 • Oksijenli solunumun genel denklemi:
Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP şeklidedir

Oksijenli Solunum 3 Kademede Gerçekleşir 
 • Glikoliz Evresi
 • Krebs Devri
 • Oksidatif Fosforilasyon Evresi (ETS)

A) Glikoliz Evresi 
Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir.
B) Krebs Devri 
 • Ortamda O2 varsa pürivatlar mitokondriye geçer.
 • Herbir pürivat molekülünden 1 mol CO2 ve 2 mol H ayrılır.
 • 2 C’lu bir molekül olan Aktif Asetik asit oluşur.
 • Aktif Asetik asit 4 C’lu bir molekülle birleşerek 6 C’lu Sitrik asiti oluşturur.
 • Sitrik asit 5 C’lu bir bileşiğe dönüşürken 1 CO2 oluşur.
 • 5 C’lu bileşikten 1 CO2 daha ayrılır ve 4 C hale gelir.
 • En son 4 C’lu molekül bir kaç defa ortama H+ verdikten sonra tekrar 4 C’lu hale gelir.

C) Oksitatif Fosforilasyon (ETS) 
 • Glikoliz ve krebs devrinde hazırlanan NADH2 ve FADH2 deki H atomlarına ait elektronlar ETSden geçtikten sonra O2 ile birleşir.
 • Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta HO2 molekülleri oluşur. Bu devreye Hidrojen yolu reaksiyonları denir.
 • NADH2 üzerinden ETSye giren 2 elektronun O2 ye taşınması sırasında 3 ATP üretilir.
 • Eğer 2 elektron FADH2 üzerinden ETSye katılırsa üretilen enerji miktarı 2 ATPdir.
 • Burada ATP sentezi yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline Oksitatif Fosforilasyon denir.

Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması 
 • Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
 • Krebs devrinde 2 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
 • ETS de 34 ATP (oksitatif fosforilasyonla) olmak üzere
 • Toplam 40 ATP
 • Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak) ile
 • Net Kazanç: 38 ATP dir.

Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları 
 • Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
 • O2 kullanılır.
 • İnorganik yapıda (CO2 ve H2O) son ürünler oluşur.
 • 40 ATP üretilir. (toplam)
 • Mitokondri görev yapar.
 • Canlıların çoğunda gerçekleşir.
 • ETS enzimleri görev yapar.
 • Krebs devri vardır.

Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları 
 • Glikoz 2 CO2 + 2 Etil Alkol + 2 ATP veya Glikoz 2 Laktik Asit + 2 ATP
 • O2 kullanılmaz
 • Etil Alkol, Laktik Asit ve Asetik Asit gibi organik ürünler oluşur.
 • 4 ATP üretilir. (Toplam)
 • Tamamı sitoplazmada gerçekleşir.
 • O2 siz solunum yapan az sayıda canlıda ve de O2 nin bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde gerçekleşir.

Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri 
 • CO2 oluşumu olabilir.
 • ATP oluşur ve ATP harcanır.
 • Glikoz kullanılır.
 • Enzimler görev yapar.
 • Glikoliz gerçekleşir


Organik moleküller parçalanarak metabolik faaliyetlerde kullanılmak üzere ATP elde edilir. Oksiyjenin olmadığı durumlarda ise alkol veya laktik asit elde edilir.Bu sürece ise fermantasyon denir.
Diğer bir tabirle; organik moleküllerin oksijensiz ortamlarda ATP üretini için parçalanması sürecine “fermantasyon” denir.


Fermantasyon son ürünlerine göre iki grupta incelenir.
Etil Alkol Fermantasyonu ve Laktik Asit Fermantasyonu…Şimdi bu iki fermantasyonun benzerliklerine ve farklarına bakalım;

Etil Alkol ve Laktik Asit Fermantasyonu Benzerlikleri

 • Oksijene gerek yoktur
 • Tepkime sonunda ısı açığa çıkar
 • Fermantasyon süreci glikolizle başlar
 • Glikoliz sürecinde 2 ATP harcanır
 • Glikoliz süreci sonunda 4 ATP üretilir ve sonuç olarak 2 net ATP üretilir
 • Glikoliz sonunda glikoz molekülü iki pirüvat molekülüne dönüşür
 • Fermantasyon tepkimeleri hücrenin stoplazmasında gerçekleşir

Etil Alkol ve Laktik Asit Fermantasyonu Farkları

 • Etil Alkol fermantasyonu sonunda CO2 açığa ve etil alkol açığa çıkar
 • Laktik Asit Fermantasyonu sonunda CO2 açığa çıkmaz ve laktik asit açığa çıkar
 • Etil alkol fermantasyonu bira, şarap, sirke yapımında kullanılır
 • Laktik asit fermantasyonu yoğurt ve peynir üretiminde kullanılır.

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-