-

Odyometri nedir - Odyometrist mesleği ne yapar?

14 Temmuz 2012 Cumartesi yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

Odyometri Nedir?

Kişinin işitsel uyarılara göstereceği tepkinin izlenmesi yoluyla, işitme tekniğinin ölçülmesi için uygulanan bir “ Psiko-fizik girişim” olarak ta tanımlanabilir. İşitmeyi inceleyen bilim dalına “Odyoloji” denir.

Odyometrist Nedir?

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

Odyometristlerin Görevleri

  • Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
  • İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
  • Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
  • Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
  • Okullarda işitme taramaları yapar

Kullanılan Aletler ve Malzemeler

-Odyometri,
-Timpometri,
-Elektrofizyolojik odiyometre (ERA, BERA),
-İşitme cihazları,
-Denge testleri (Kalorik test),
-Alan odiyometrisi (Çocuklarda)

Mesleğin Özellikleri

Odyometrist olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, -Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, -Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan, -Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz, -Hoşgörülü ve sabırlı kimseler olmaları gerekir

Odyometri Mesleği Çalışma Alanları ve Koşulları

Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar Görev yeri sessiz ve temizdir Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler
Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir Odiyometri yeni gelişen bir daldır Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler

Odyometri Bölümü Eğitimi

Mesleğin eğitimi fakültelerin Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir Ayrıca, 1 yıl sonunda 40 işgünü staj yapılmaktadır Odyometri programının; lyılında: Fizyoloji, Anatomi, Biyomedikal Fizik, Psikolojiye Giriş, Mesleki Teknoloji, İşitme Ölçümü, İlk Yardım, Gelişim Psikolojisi, İşitme-Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, İşitme Kayıpları, Kliniğe Giriş, Biyomedikal Instrumantasyon, 2yılında: Konuşma Gelişimi, Atipik Çocuk Psikolojisi, İşitme Cihazları, Odiyometride İleri Test Yöntemleri, Halk Sağlığı ve Deontoloji, Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri, Çocuk Test Yöntemleri gibi temel ve mesleki dersler okutulmaktadır, Ayrıca, 1 ve 2 yıllarda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve seçmeli dersler alınmaktadır
MESLEKTE İLERLEME
“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, · Fizik, · İşitme engelliler öğretmenliği, · Sağlık Eğitimi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler
BENZER MESLEKLER:
Biyolog, Kimya mühendisi
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun kredisinden yararlanabilirler Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık teknisyeni olarak göreve başlamaktadır Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0 derecenin 2 kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.


0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-