-

Az bilinen - erkek ve kız isimleri - bilinmedik isimler

8 Nisan 2012 Pazar yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar


MİNYA-DİLEK
DORYA-DENİZDEN
KAYRA-LADY
LEDA-LADY
ADİN-GÜZEL-SÜSLÜ
BATYA-TANRININ KIZI
SARE-SAF-TEMİZ
AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği
AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması
ADAL: Ün kazan
AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
AĞÇA: Temiz, saf
AHENK: Uyum
AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel
AHU: Ceylan, karaca
AHUSE: Coşkulu güzellik
AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı
AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi
AKEL Eli uğurlu anlamında
AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
AKŞİN: Beyaz tenli kadın
AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş
ALEDA: Nazlı, kaprisli

Bilinmedik Kız ve Erkek İsimleri


İsim : Öcal
Anlamı : .Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öcalan
Anlamı : İntikam alan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ödül
Anlamı : l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2. Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öge
Anlamı : 1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.. Hekim. 4. Ün, şöhret.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Ögeday
Anlamı : 1. Çok akıllı, bilgili. 2. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğlu.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öger
Anlamı : Akıllı, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öget
Anlamı : Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Ögetürk
Anlamı : Akıllı, bilgili Türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öğün
Anlamı : 1. Kendini yücelt, gurur duy. 2. Zaman vakit. 3. Kez, defa. 4. Önde, ileride olan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öğüt
Anlamı : Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öke
Anlamı : (bkz. Öge).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öker
Anlamı : Akıllı kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ökkeş
Anlamı : 1. Erkek örümcek. 2. Bir dağ adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öklü
Anlamı : Akıllı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ökmen
Anlamı : Akıllı, zeki, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ökmener
Anlamı : Akıllı, bilgili kimse.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öktem
Anlamı : Güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öktemer
Anlamı : (bkz. Öktem).
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ökten
Anlamı : Akıllı, bilgili, fazıl, kahraman, cesur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öktürk
Anlamı : Akıllı, güçlü Türk.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ömer
Anlamı : İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru’1-Faruk adını almıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ömür
Anlamı : 1. Hayat müddeti, yaşama süresi. 2. Hayat, dirilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Ömüral
Anlamı : Uzun ömürlü ol.
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ömürcan
Anlamı : Ömrü Uzun Olan
Kökeni: Arapça-Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Önal
Anlamı : İleri git, lider ol anlamında.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önay
Anlamı : Ayın ilk günlerindeki hali, hilal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Önaydın
Anlamı : Ön aydın.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız

İsim : Öncel
Anlamı : 1. Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öncübay
Anlamı : Klavuz, rehber, önder kişi.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önder
Anlamı : Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önel
Anlamı : Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Önen
Anlamı : Hak, adalet.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öner
Anlamı : 1. Önde gelen, başta gelen. 2. Yön. 3. Sıra.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öngay
Anlamı : Jüpiter gezegeni.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öngel
Anlamı : Ağır başlı.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öngü
Anlamı : 1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öngül
Anlamı : 1. Direnen, inatçı kimse. 2. Ön ayak olan, teşvik eden. 3. Kılavuz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Öngüt
Anlamı : 1. Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2. Hücum etmek için elverişli yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önkal
Anlamı : Ön kal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önnur
Anlamı : Ön nur.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız

İsim : Önsal
Anlamı : Ön sal.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önsoy
Anlamı : İlk soy.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Önür
Anlamı : Kendinden önceki, eski. Öne geçen, ileriye giden.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Ören
Anlamı : 1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2. Şehir kent. Köy. 3. Bitek ova. 4. Ormanlık yer.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Kız / Erkek

İsim : Örenel
Anlamı : Cömert ve geniş el.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örener
Anlamı : Geniş, güven veren yiğit.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örengül
Anlamı : Yaban gülü.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örgen
Anlamı : 1. Organ. 2. İnce halat, urgan.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örgün
Anlamı : Sıcak gün.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örsel
Anlamı : Ör sel.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Örtün
Anlamı : Ortanca kardeş.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Ötüken
Anlamı : 1. Oğuz destanında Tiyenşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık kutsal bölge. 2. Moğolca’da yer Tanrıçası. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

İsim : Öveç
Anlamı : 2, 3 yaşındaki erkek koyun.
Kökeni: Türkçe
Cinsiyet : Erkek

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-