-

MBSTS-2013 Sınav Giriş Yerleri öğrenme

14 Mart 2013 Perşembe yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar


Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Yeterlik ve MBSTS sınavına girecekler için sınav giriş yeri bilgilerini açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğuğu Yeterlik Seviye Belirleme Tespit Sınavı (MBSTS) sınavlarına girecek adayların sınav giriş yeri bilgileri yayımlandı.

Yeterlik kelime olarak; bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, yeterli olma durumudur. Her hangi bir meslek alanında ilgili kurumun açmış olduğu sınavlarda başarılı olanlar yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Günümüzde yeterlik Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada olmaktadır.Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar daha sonra sözlü uygulamalı sınava çağrılır.

Sınava katılmak isteyen adaylarda şu şartlar aranır

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde sayılan genel şartlar ile birlikte;

a) Stajyer Vaizlik için;

1- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

2-Bayan olmak

3- Stajyer vaizlik yapmaya mani bir özrü bulunmamak

b) Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği için;

1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

2- Bayan olmak.

3- Stajyer Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

c) İmam-Hatiplik için;

1- En az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

2- Erkek olmak,

3- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

d) Müezzin-Kayyımlık için;

1- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak. (Hafızlık belgesine sahip olup lise/dengi okul mezunu olanlar da müracaat edebilir.)

2- Erkek olmak.

3- Müezzin-Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)


Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2.  Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

MBSTS Sınavlarında Soru Dağılımı:

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) soru kitapçığı üç bölümden oluşur.

I- Nakil sınavlarına başvuracaklar için (Genel) sorular  toplam 80 adet soru,

II- Hac ve Umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular (ek olarak)  20 adet, toplam da 100  adet soru,

III- Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edeceklere yönelik sorular (ek olarak)  20 adet olmak üzere toplam da 120 soru sorulur

Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel dahil) I. Bölümün (Genel) sorularını (80 soru);

Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve II. Bölümün sorularını birlikte; (100  soru)

Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler I. ve  III. Bölümün sorularını birlikte; Nakil ile Hac ve Yurtdışı görevlendirmelerinin tamamından yararlanmak isteyenler I. II. ve III. bölümün sorularını (120 soru) birlikte cevaplandırırlar.

Sınavlar nerede ve ne zaman yapılır?


Yeterlik ve MBSTS sınavları, 81 İl merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığının belirleyeceği tarihlerde sınavdan yaklaşık bir buçuk ay evvel web sitesinden (www.diyanet.gov.tr), ve Müftülüklerce duyurulmak suretiyle yapılır.

Yeterlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Kaç yıldır?


 İlçe müftülüğü ve vaizlik hariç, stajyer vaizlik, murakıplık, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, İmam-hatiplik ve Müezzin-kayyımlık için Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara verilen yeterlik belgeleri 3 yıl süre ile geçerlidir.

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-