-

4. Sınıf Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılısı Soruları

11 Mart 2013 Pazartesi yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar


 A)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(20 Puan)

 1.(…..) Emniyet kemerini kullanalım, güven içinde yolculuk yapalım.
2.(…..) Acil Yardım Merkezinin telefon numarası 155’tir.
3.(…..) Bir yere giderken en kısa yol değil, en güvenli yol tercih edilmelidir.
4.(…..) Yaya kaldırımda yürürken çukur, levha, ağaç gibi engellere dikkat etmeliyiz.
5.(…..) Trafik ortamında sürücü, yaya ya da yolcu olarak bulunabiliriz.
6.(…..) Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit güvenli geçiş yerlerindendir.
7.(…..) Karşıdan karşıya geçerken istediğimiz yerden geçebiliriz.
8.(…..) İlk yardım çantasında, bozulan motoru tamir etmeye yarayan araç ve gereç bulunmalıdır.
9.(…..) Trafik işaret levhaları gerekli yerlere kolayca görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
10.(…..) Taşıtlara sıra ile binmek kargaşayı önleyerek trafik akışını olumlu yönde etkiler.

B) Aşağıda verilen boşlukları uygun gelen sözcüklerle doldurunuz. (10 Puan)
ilkyardım----sola ---- kurallara ---- güvenli  ------ trafik ------ yeşil---- zarar
1 . Bir   yaralıya hastaneye gitmeden önce ilk müdahaleye ……………………………… denir.

2. Yayalar karşıya geçerken dikkatli olmak ve  …………………………  kurallarına uymak zorundadırlar.
3. Trafik işaretlerine ..........................verilmesi yaya güvenliği ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etki yapar.
4. Trafikte taşıtlara kırmızı ışık yanarken yayalara  ……………………….  ışık yanar.
5. Karşıdan karşıya geçerken ilk önce ………………. bakmalıyız.
      D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.( 70 Puan)

1-) Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?                                            
    A- Trafik kurallarına uymak, can ve mal kaybını önler.   
    B- Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir.
    C- Trafik kurallarına uymakla kalmamalı, uymayanları da mutlaka uyarmalıyız.           
    D- Trafik kurallarına yalnızca sürücüler uymalıdır.

2-)   Yandaki trafik işaretinin anlamı nedir?
  A.Yaya kaldırımı             B.Koşu yolu       
C. Yaya geçidi                D.Yaya geçemez

3-)  Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Merkezi arandığında verilecek bilgilerden birisidir?
A. Kaza yerinin adresi       B. Kaza yapan taşıtın markası 
C. Taşıtlardaki hasar durumu D. Taşıtın rengi
                       
4-)  Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir?
 A) Sürücü                              B) Makinist              
C) Trafik polisi     D) Kaptan
                       
5-)  Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda güvenli geçiş yeri değildir?
A) Yaya geçidi                       B) Okul geçidi       
C) Üst ve alt geçitler              D) Hareket eden taşıtların arası
 
7-) Okul yakınlarında öğrencilerin taşıt yolundan karşıya geçmesi için ayrılmış ve trafik işaretleriyle belirlenmiş alana ne denir?
A) Yaya geçidi                         B) Okul geçidi              
C) Üst geçit                        D) Alt geçit

8-) Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir?
A) 112 Acil Yardım Merkezini aramak.                           
B) Kaza yerinde kalabalık oluşturmak.
C) Yaralıları kol ve bacaklarından tutarak taşımak.         
D) Araç içerisinde sıkışan yolcuları çıkarmak
 
 10-) Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
    A) İtişmek                                      B) Yaşlılara öncelik tanımak     
    C) Sağdan yürümek                       D) Engellere dikkat etmek
  
11-) Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir?
A) Açık renkli giysi giymek                                           
C) El feneri taşımak                                                      
B) Üzerinde yansıtıcı bulundurmak                            
D) Koyu renkli giysi giymek

 12-) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış davranışlardan biridir?
A)Taşıtlara binerken sıra olmalıyız.                             C)Koltuğun üstüne adımızı yazmalıyız.
B) Taşıt içinde bir şeyler yememeliyiz.                       D)Önümüzdeki koltuğu itmemeliyiz.
  
13-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A- Kaldırımda acele etmeden yürürüm.                   C- Karşıya geçerken park etmiş arabaların arasından geçerim.
B- Kaldırımda yürüyen insanlara dikkat ederim.     D- Karşıya geçerken güvenli geçiş yerlerini kullanırım.

14-) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir?
A)Hiçbir şey yapmadan beklemek                                   B)Kaza yerinde kalabalık oluşturmak
C)Yaralıları kol ve bacaklarından tutarak çıkarmak        D) 112 Acil Yardım Merkezini aramak
 


0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-