-

Kur'anda Baş örtüsü var mı yok mu - Örtünmek farz mı?

25 Temmuz 2012 Çarşamba yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şahin Filiz, islam dininde başörtüsünün yeri olmadığını ve Kuran'da da başörtüsünün farz olduğuna dair herhangi bir ayetin bulunmadığını ileri sürdü. Doç. Dr. Filiz, başörtüsünün Yahudilikte bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, Yahudi geleneğinin İslamı etkilediğini söyledi

Doç. Dr. Filiz, başörtüsünün İslam dininin bir emri olmadığını savunarak, bu konuda şu görüşleri ileri sürdü:

“Dini temeller bakımından başörtüsü, kesinlikle dinin bir emri, ya da farz ibadeti değildir. İnançla da ilgili uygulanan bir ibadet olmadığı halde, sanki dini bir emirmiş ve farzmış gibi yansıtılıyor. Başörtüsü takılmadığı takdirde de, dini yönden büyük cezaları varmış gibi hareket ediliyor. 

Burada, siyasi ve sosyal anlamda çözüme ilişkin kamusal bir dinsellik yaratılmıştır. Normalde başörütüsü ile ilgili olduğu belirtilen ayetlerde Nur Suresi 30,31, 33. Ahzab Suresinin 59'uncu ayetlerinde, sadece bir tanesinin başötüsü ile ilgili olduğu iddia ediliyor. O da Arapların, İslam öncesinde başlarına taktıkları örtünün çeki düzeni ile ilgili bir ayettir. Daha önce Arap kadınlarının göğüsleri ve pek çok bölgeleri açıktı. 

Hatta Kabe'yi bile çıplak tavaf ederlerdi. Çıplak tavaf etmenin bir fazilet olduğunu düşünürlerdi. Örtünme ayetleri, gerek kadının, gerekse erkeğin her ikisine birden geçerlidir. Temel, kaba avret yerlerinin açık olmasından dolayı toplum içinde hoş karşılanmayan kaba avret yerlerinin (ön ve arkalarını) ve kadınların göğüslerinin örtülmesine yönelik emirlerdir. 

Ama son dönemlerde başörtüsü siyasallaştığı için, kamusal bir dinsellik yaratıldığından dolayı, insanın temel örtünmesine ilişkin ayetleri, tamamen başörtüsü simgesinde toplamışlar ve bunun bir farz ve emir olduğu söylenmiştir. ‘Başörtüsüne özgürlük ve kadına özgürlük', tamamen siyasi ve sosyolojik bir hadisedir. Başörtüsünün farz olduğunu kimse iddia edemez.”

‘KURAN'DA BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL, HIMAR GEÇİYOR'
Kuran da başörtüsü ifadesinin yer almadığını savunan Doç. Dr. Filiz, “Kuran-ı Kerim'de sadce ‘Hımar' kelimesi giçiyor. ‘Hımar' kelimesi, normal bir örtüyü ifade etmektedir. Başörtüsünü değil. Giysi sıkıntısının çekildiği, hatta çıplak ibadet edildiği dönemde, Kuran'ı Kerim'in söylediği şuydu: ‘Nasıl Hz. Adem ile Havva'nın cennet açıldığında ön ve arkaları açılınca, doğal olarak, kendi yaratılışları icabı örtündülerse, siz de öyle örtünün' demektedir. Yoksa başınızı, saçınızı örtün, örtmediğiniz takdirde yaptığınız haramdır anlamına gelmez.” dedi.

‘KADININ İNSAN OLDUĞUNU HAZMEDEMEDİK'
Doç. Dr. Filiz, “Başörtüsü söyleminin arkasında yatan unsur; İslamın, insana ve kadına vermiş olduğu hak ve şeref payesini, henüz islam toplumu içine sindirebilmiş değildir. 

Kadını, insan diye görmeyen kültürden gelen müslümanlar, henüz daha islamın, kadını insan olarak görmesi emrini hazmetmiş değiller. Hala daha akademik seviyede bile cariyeler ve hür kadınlar şeklinde ayrımlar vardır. Hatta, deniyor ki, “Hür kadınlar örtünür de, cariyeler örtünmez.' Peki kim bu cariyeler, denince. Buna cevap yok. Burada başörtüsünün, belirli sınıfa ait hür kadınların, bir simgesi olarak gösterilmesi ve başını açanların ise kadın bile sayılmadığı söylemleriyle karşılaşıyoruz.” dedi. 

Hz. Muhammed'in de başörtüsü ile ilgili net bir hadisinin bulunmadığını belirten Filiz, başörtüsü ile ilgili olan rivayetlerin birbiri arasında çelişki içerdiğini söyledi.

‘YAHUDİ GELENEĞİ İSLAMI ETKİLEDİ'
Başörtüsünün Yahudi geleneği olduğunu da anlatan Doç. Dr. Filiz, Tevrat ve Talmud'da başörtüsü ile ilgili ayetlerin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yahudi geleneğini inceledim. Yahudilerde, ‘Başörtüsüz kadınlar iffetsizdir, namussuzdur. İffet ve namusun korunmasının ölçüsü baş örtüsüdür. 

Baş çirkindir, örtülmesi gerekir. Başörtüsüz hiçbir kadın dışarı çıkmamalıdır' denilmektedir. Yahudi geleneği direkt olarak islamı etkilemiştir. Yoksa islamda başörtüsü kesinlikle söz konusu değildir. İslamda, oruç tutmadığınızda, tutmadığınız oruçu ya sonradan tutarak telafi edersiniz, ya da parasını ödersiniz. 

Başörtüsü, örtemeyenler ile ilgili kesin bir ceza yoktur. 76 tane temel farzdan bahsedilmektedir. Bu 76 farzda kesinlikle başörtüsü geçmemektedir. Kesin bir dini emir diyeceksiniz ve yapmayan hakkında da bunun bir cezası yok diyeceksiniz. Allah ile kul arasında diyeceksiniz. Allah ile kul arasında ise, kamusal alana dinsellik taşınmak isteniyor. Dinsel kanıtlarda dil oyunu yapılıyor.”Son zamanların güncel konularından biri olan türbanla ilgili olarak çoğumuz birşeyler söylemekte, tartışmalar yapılmakta, çoğu köşe yazarları bu konuya eğilmektedir. (10-15 sene evvel bu konuda hiç yorum yapılmaz ve başörtüsünün dinde olduğu kabul görürdü, Allah’a şükür Kuran’daki İslam’ın gücünün etkisiyle artık insanlar doğruları bulmak konusunda Kuran’ı rehber alıyorlar.)
Gelin isterseniz Kuran`da kapanmayla ilgili ayetlere bir göz atalım;
Yaratıcımız ilk insandan beri belli yerlerin kapanmasının şart olduğunu bize söylemiştir.
Araf Suresi 26 da
“Ey Ademoğulları !size çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve kıyafeti indirdik. “der.
Artık herkesin bildiği Nur Suresi 31. ayet söyle der;
“Mümin kadınlara da söyle; Bakışları ölçülü olsun ve cinsel organlarını korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünenler hariç açmasınlar.
ÖRTÜLERİNİ (BURADA HIMAR KELİMESİ GEÇER, HIMARIN KELİME ANLAMI ÖRTÜDÜR. MASAYA KONURSA MASAÖRTÜSÜ OLUR BAŞI ÖRTERSE BAŞÖRTÜSÜ OLUR. ANCAK ALLAH EĞER BAŞIN ÖRTÜLMESİNİ İSTESEYDİ ABDEST ALINIRKEN BAŞIN SIVAZLANMASI KELİMESİNİ İFADE EDEN RES KELİMESİ GİBİ BAŞ ÖZELLİKLE VURGULANIRDI. ANCAK BURADA HIMARA HİÇBİR TAKI KELİMESİ GETİRİLMDİĞİNDEN SADECE ÖRTÜ MANASI ÇIKAR. YANİ GÖĞÜSLERİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİ)yaka açıklarına koysunlar. Süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesinler; Kocaları… “. Ayette de görüldüğü gibi kapatılacak yerin yaka açığı olduğu bellidir. Hımar ile başı değil yaka açığının kapaması istenir.
Kuranda kapanmayla ilgili bir başka ayete de
Ahzab 59 da rastlarız 
“Ey Peygamber!Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle elbiselerini üzerlerine giysinler. Bilinip incitilmemeleri açısından bu daha uygundur. “
Gördüğünüz gibi ayetlerde türban, çarşaf, başörtüsü, peçe gibi kapanmalar geçmez. Bunlar birçoğumuzun dinde var olduğunu sandığı ama aslında dinde olmayan şeylerdir. Ancak insanlar örflerini, geleneklerini, kültürlerini dinselleştirdikleri zaman bu tip durumlar ortaya çıkar. Dünyanın çoğu yöresinde insanlar sıcaktan etkilenmemek için çeşitli önlemler alırlar. Çıplak ayakla gezmemek de bir önlemdir başına birşey örtmekte. Bunlar çağlar boyunca günümüze gelen yöresel ve iklimsel kıyafetlerdir. Sıcak yerlerde kadınlar gibi erkekelerde başlarını kaparlar. Bu gayet normal bir durumdur, bizde yazın kafamıza güneş geçmesin diye önlemler almaktayız.
Tabiatıyla geleneğin yıkılması çok zordur, gelenekçi bir yapıdaki ortamda dünyaya gelen ve yaşamını yine aynı ortamda sürdüren insanlara bunu anlatmanın ne kadar zor olduğunu bilmekteyim ki yıkılması en zor olan şeyler insanların süregelen gelenekleridir. Ancak yanlış olan birşeyde de inat etmenin bir mantığıda yoktur hele bu Allah`ın indirdiğiyle de çelişiyorsa. Bunun yanısıra insanların aklına şöyle bir soruda gelebilir; başlarını örtenler bunu kulaktan duymalar, şeyhine uymalar, kocasının baskısına uyanlar dışında başörtüsünün yada adı neyle anılıyorsa onu okudukları bir kitapları mı var çünkü Kuranda geçmiyor. Evet okudukları birkaç kitap var. İsterseniz bu kitapların içindekilerden birkaç tanesini size örnek vereyim; o kitaplara göre; zina eden kişiler recm edilerek (taşlanarak) öldürülmelidir, kabak sevmeyen kişiler öldürülmelidir, kadının sesi haram olduğundan ağzına çakıl taşı doldurarak konuşturulmalıdır, resim heykel günahtır, erkek ipek giyemez, altın takamaz, kadın adetliyken namaz kılamaz-oruç tutamaz- hacca gidemez, midye karides tarzı yiyecekler haramdır, erkek sarı elbise giyemez, satranç oynamak haramdır, orucunu yanlışlıkla bozan 61 gün daha tutar, Kuranın bazı ayetlerini keçiler yemiştir. E bu kadar saçma sapan izahın içinde kadının kapanmasıyla ilgilide saçmalığa rastlayabilirsiniz; kadın baştan aşağıya çarşafla kapanmalı, kadının peçe takması gerekir, tek gözü açık dolaşılabilir, vücudun hiçbir uzvu gözükmez. İşte onların kitaplarında Allahın kitabında olmayanlar yazıyor, onların zihniyetleri böyle. Belki çoğu yaptığının doğru olduğunuda zannediyor olabilir ama yanlış, en azından yapılanların dinle bir ilgisi yok. Bunu Allah böyle istiyor demeleriyse Allah adına yalan söylemeleridir. Allah kadının kapanma ölçülerini vermiştir, tabiki isteyen çarşafta giyebilir o da onun tercihidir ama Allahtan gelen bir emir değildir, o emir gelse gelse kocasından gelir kocasının ailesinden gelir, dillendirilmese de yetiştiği toplumdan gelir, şeyhinden şıhından gelir, bu işin ticaretini yapanlardan gelir.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in isteğiyle araştırma yapan yazar İsmet Bozdağ, 'Kuran'a göre, kadınların gizlemesi gereken yerleri saç ve gerdanları değil, göğüsleridir' dedi

ÖNAY YILMAZ İstanbul

Yazdığı tarih kitapları ve araştırmalarıyla tanınan İsmet Bozdağ, 8 yıl önce dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in kendisinden "Başörtüsünün Kuran'da yeri olup olmadığı"na ilişkin bir çalışma yapmasını istediğini belirtti. 
Özdağ, "Araştırmayı yaptım ve Sayın Ecevit'e sundum. Çalışmayı inceledi ve sonra, 'Tıpkı benim düşündüğüm gibi. Ancak ben bunu açıklayamam. Bence bunu siz yayın yoluyla açıklamalısınız' demişti" dedi.
Toplam 67 kitap yayımlayan 91 yaşındaki Bozdağ, başörtüsüyle ilgili bu çalışmasını yayımlamaya fırsat bulamadığını, ancak bunu kamuoyuna açıklamayı bir borç bildiğini belirterek, İslam dininin başörtüsünü emretmediğini, Nur Suresi'nin 31. ayetinde yer alan örtünme konusunun başla değil, göğüslerin örtülmesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Kadının 'ziynet yerleri'

Bozdağ, "Kuran, 'Dışarı çıkarken başınıza örtü alın" diyor, ama bunu emretmiyor; 'iyi olur' anlamında tavsiye ediyor. Ancak süslerinizi gizleyin dediği yer Diyanet'in dediği gibi 'gerdan' değil, 'göğüsler'dir. Bunu bir tek Yaşar Nuri Öztürk mealinde dile getirdi" diye konuştu.
Bozdağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Nur suresinin 31. ayetinde ayrıntıları ile açıklanan örtünme koşullarından anlıyoruz ki, 'örtünme' herkese karşı değildir. Ev içi ilişkilerde örtünme; kadının karşısındaki insanda şehvet duygusunu uyandırmayacak biçimde giyinmesidir. Şehvet duygusunu kamçılayan 'ziynet yerleri'dir. Nur suresinin 31'inci ayetine göre, kadının ziynet yeri, yakadan sonra başlayan yer ya da başka bir yorumla, göğüs çaprazından sonrası. 
Nur suresinin 31. ayetinde, 'Gizledikleri süslerinin bilinmemesi için, ayaklarını yere vurmasınlar' deniyor. 
Kim ayaklarını yere vurmayacak? Kadınlar. Niye vurmayacaklar? Gizledikleri süslerinin bilinmemesi için. Ayaklarını yere vurdukları zaman, hangi süsleri belli olur? Göğüsleri. 
Çünkü ayaklar yere vurulunca, titreyerek varlıklarını belli eden tek kadın uzvu göğüslerdir. Ve bu kadın uzvunu Kuran, aynı ayette, 'gizledikleri süslerinin bilinmemesi için' diye niteliyor."

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-