-

Geçmişteki ve Günümüzdeki Mesleklerin kıyaslanması

8 Nisan 2012 Pazar yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

Meslek Tanımları

Güncel Türkçe Sözlük’e göre; Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe denir.
Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğüne göre; uğraş;
İktisat Terimleri Sözlüğüne göre; Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik.

Geçmişte Kabul Gören Meslekler


Nalbantlık: At, eşek, katır gibi binek ve hizmet hayvanlarının toynaklarına koruma amacıyla nal çakma zanaatına nalbantlık denir.
Çömlekçilik: Çömlek, topraktan yapılan ve pişirilerek sağlamlaştırılan kap, tenceredir.
Taş İşçiliği: Taş işçiliği taşın işlenip şekillendirilmesi ile uğraşan bir meslek dalıdır. Han, hamam ve kervansaraylarda, bugün bile hayranlıkla izlenen benzersiz örnekler ortaya koymuşlardır.
Keçecilik: Keçe, yün, kil ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaşmasıyla elde edilen ve örtü, yaygı, çadır, giysi yapımında kullanılan kaba kumaştır.
Semercilik: Beygir, katır, eşek gibi hayvanların sırtına yük bağlamak bezen de binmek için kullanılan, ağaç bir iskeletin sazla doldurulmuş “yatak”tan oluşan üstlüğüdür.

Günümüzde Kabul Gören Meslekler

Deneyim tasarımcısı: Perakende sektöründe çalışan bu kişiler, özellikle mağazalara gelen müşterilerin etkilenmesi üzerine odaklanıyor. Bunun içine çekici duvar boyalarının kullanılması, pencerelerin doğru yerlere açılması giriyor.
Tıp araştırmacıları: Gelişen teknolojiye paralel olarak, baş döndürücü bir hızla değişen tedavi metotlarını çok iyi takip edenler, şüphesiz bu meslekten hem en büyük manevi tatmini maddi geliri elde ediyor.
Web tasarımcısı: İnternet üzerinde kendine ait bir web sitesi olmayan şirketler, artık müşteriler tarafından bile yeterince ciddiye alınmıyor. Bu yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir internet sitesi olması gerekiyor. Bu da web tasarımcılarına gittikçe daha büyük önem kazandırıyor.
İnternet güvenliği: Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli problemlerden biri, internet üzerinden yapılan hırsızlıklarıdır. Hackerlerin internet ortamında müşterilerin banka hesaplarına kanunsuz bir şekilde girerek para transfer edebilmeleri, internette güvenliğin önemini anlatmaya yetiyor. İnternet üzerinde kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması yüzünden, güvenlik programları, günümüzde ve gelecekte bu ile uğraşanlara inanılmaz paralar kazandıracak.
Şehir planlamacısı: Nüfusun artması, şehir hayatını da giderek çekilmez hale getiriyor. Bu sebeple her türlü etkinliğin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlamasını sağlamak giderek zorlaşıyor. Dünya çapında ve ülkemizde birçok şehir, karşılaşılan sıkıntılar itibariyle yeniden planlanmaya ihtiyaç duyuyor.

Eski ve Yeni Mesleklerin Farkları

Zamanla, şartlar değiştikçe kabul gören, önemsenen meslekler de değişmiştir.
1.Kullanılan Araç ve Gereç: Kullanılan araç ve gereçler bir meslekten diğerine değişmekle beraber eski ve yeni meslekler arasındaki farklılıklarında başında gelir.
2.Yaygınlık: Eski meslekler nüfusa da bağlı olarak daha az yaygın iken, şimdi aynı mesleği yapan birçok insan bulunmaktadır.
3.Kazanç: Eski mesleklerin ustaları kendi kol gücü ile ürünler ortaya çıkarırlardı. Bu da az üretim demekti. Dolaysıyla daha az kazanç demekti. Şimdi ise makineleşme ve teknoloji sayesinde kısa zamanda çok ürün çıkarılabiliyor. Bu da daha fazla kazanç demektir.
4.Güncellik: Eski meslekler yapıldıkları zamana ait özellikler taşır. Şimdiki zamanın gerisinde kalmıştır. Yani güncel değildir. Günümüzün meslekleri ise bu zamanın ihtiyaçlarından doğmuştur. Kısacası günceldir.
5.Teknoloji: Eski meslekler ile bugünkü meslekler arasındaki farklılıklardan biri de teknolojidir. Her ne kadar eski meslekler içinde bulundukları zamanın teknolojik özelliklerini yansıtsa da bu durum şimdiki teknolojinin çok gerisinde kaldığı için farklılık oluşturur.
5.İhtiyaç: Meslekler ihtiyaçtan doğmuştur. Eski zamanlar ile şimdiki zamanların ihtiyaçları aynı değildir. Bu da eski meslekler ile şimdiki meslekler arasındaki farklılıklardan biridir.

Kaynak: http://www.bilalkeskin.com

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-