-

"Türk" "Türkiye" "TC" Gibi ünvanlar şirketlerden kalkacak mı?

10 Nisan 2013 Çarşamba yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar


Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimelerinin yalın, sade ve eksiz olarak ticaret unvanında kullanılabilmesinin, bu yönde alınmış bir Bakanlar Kurulu kararına bağlı olduğunu söyledi.

Yazıcı, yazılı açıklamasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" ibarelerinin bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabileceğine dikkat çekerek, kanunu ihlal edenlerin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağını hatırlattı. 

Söz konusu ibarelerin, ticaret unvanlarında kullanılmasının yasaklandığı iddialarına yönelik kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Yazıcı, şöyle devam etti: "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 48. maddesinden içerik olarak aynen alınmıştır. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 48. maddesinin üçüncü fıkrası da 'Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla konabilir' şeklindedir ve bu düzenlemeye uymadan söz konusu kelimeleri ticaret unvanlarında kullananlar hakkında adli para cezası veya hapis cezası öngörülmüştür. Bu doğrultuda, 'Türk', 'Türkiye', 'Cumhuriyet' ve 'Milli' kelimelerinin yalın, sade ve eksiz olarak ticaret unvanında kullanılabilmesi bu yönde alınmış bir Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Görüleceği üzere, bu düzenlemeye aykırı davranışlar her iki kanun tarafından yasaklanmıştır ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamada herhangi bir farklılık öngörmemektedir."

'TESPİT EDİLMESİ HALİNDE...'
Yazıcı, ticaret sicil müdürlüklerinin, görev alanlarındaki ticaret sicili kayıtlarının tetkik edilmesi sonucunda Bakanlar Kurulu izni olmaksızın ticaret unvanında söz konusu ibareleri kullanan şirketlerin tespit edilmesi halinde, unvanlarını kanuna uygun hale getirmeleri gerektiğini ilgililere tebliğ ettiğini belirtti. 

Yazıcı, ticaret sicil müdürlüklerince yapılan tebliğde, belirtilen sürede unvanını kanuna uygun hale getirmeyen şirketler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen müeyyidelerin uygulanacağını ifade etti.

Yazıcı, "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" ibarelerini ticaret unvanında Bakanlar Kurulu izni alarak kullanan ticari işletme ve ticaret şirketlerinin yeni bir izin almalarına gerek olmadığını belirterek, bu ibareleri izinsiz kullananların ise söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilecek izinle unvanlarını kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti.

Bakanlar Kurulu'nun izniyle ticaret unvanına eklenebilecek kelimelerin yalın ve eksiz olarak "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri ile sınırlandırıldığını hatırlatan Yazıcı, söz konusu ibarelerin "cantürk", "türkhan" gibi birleşik kelimeler içerisinde yer verilmek suretiyle ticaret unvanlarında kullanılmasında bir engel bulunmadığını bildirdi.

AA

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-